Skip to main content

De Joop & Willy Westerweel

Samen leven, leren en spelen

Welkom bij de Joop & Willy Westerweel, een buurtschool en kinderopvang waar samen leven bijzonder normaal is. Op de Joop & Willy Westerweel spelen, leren en leven we samen. We groeien er samen op en bereiden je voor op de wereld van vandaag en morgen.

Waar en hoe je ter wereld komt, doet er niet toe. Daar gingen verzetshelden Joop en Willy Westerweel al bijna een eeuw geleden voor staan. En wij doen dat vandaag de dag nog steeds. We zijn er daarom trots op dat op de Joop & Willy Westerweel iedereen zich welkom voelt en iedereen gelijk is, ongeacht achtergrond, leeftijd of gender. We zijn er trots op dat ons gebouw niet alleen ruimte biedt aan iedereen, maar dankzij de bijzondere en lichte architectuur, ook geborgenheid biedt aan alle kinderen en alle leeftijden. Dat we zo’n actieve rol mogen spelen in de buurt en met zoveel bijzondere partners en ouders mogen samenwerken. Dat ons team van leerkrachten het zo naar de zin heeft, dat ze nooit meer weg willen. En dat we al onze kinderen, collega’s en ouders bij naam kennen.

Op de Joop & Willy Westerweel leven, leren en spelen we samen.

Ons onderwijs

Op de Joop & Willy Westerweel bieden we onderwijs en opvang vanaf 2 jaar. Bij ons leer je in de groep én op individueel niveau. Onze groepen houden we bewust klein. We hebben een divers en professioneel team dat hier al jaren werkt. Samen bieden we de kinderen uitdagende lesstof, waarmee ze naast basisvaardigheden ook kennis opdoen over de wereld en alles wat die te bieden heeft. 

Gedurende de gehele schoolperiode is er bijzonder veel aandacht voor creativiteit, beweging en zorg. Voor groep 1 t/m 8 staat een bevlogen team vakleerkrachten en een zorgcoördinator klaar. Zij zorgen dat muziek, creativiteit, sport, samenleven en zorg met dezelfde aandacht aan bod komen, als rekenen en taal.

Samen leven, leren en spelen we in een fris gebouw dat dankzij de bijzondere en lichte architectuur, ruimte én geborgenheid biedt aan alle kinderen en alle leeftijden. 

Vreedzaam samenleven staat bij ons hoog in het vaandel. Samen met de kinderen en onze collega’s creëren we elke dag opnieuw een plek waar we elkaar elke ochtend begroeten, waar we elkaar kennen en samen zorgen voor een sfeer waarin iedereen zichzelf kan zijn.

Onze ouders

Op de Joop & Willy Westerweel doen we zoveel mogelijk samen. Samenwerken met ouders en verzorgers is voor ons dan ook vanzelfsprekend. Ouders zijn altijd welkom, zonder ouders redden we het niet. Ouders, school en opvang hebben een gezamenlijk doel. Elke ouder wil het beste voor zijn/haar kind en de school en opvang willen dat ook. Om te zorgen dat alle ouders mee kunnen draaien in onze kleine samenleving, faciliteren we voor ouders die niet uit Nederland komen, bijvoorbeeld ook Nederlandse les in de school. 

Op onze school zijn veel ouders als vrijwilliger werkzaam. We hebben zelfs ouders wier kinderen al naar de middelbare school zijn, maar zelf nog niet weg willen en nu nog steeds wekelijks bij ons de kleuters komen voorlezen. En zo zijn er ook ouders die helpen in de bibliotheek, helpen/ondersteunen in de groepen als klassenouder of deelnemen in de ouderraad, de medezeggenschapsraad

In alle groepen is er iedere woensdag inloop van 8.15 uur tot 9.00 uur. Ouders kunnen dan samen in de klas met hun kind (speel)werken en leren. Ook kan het zo zijn dat de leerkracht een klassikale les geeft.

Bij onze rondleidingen zijn ook (bijna) altijd betrokken ouders aanwezig. Dus wil je hun ervaringen graag uit eerste hand horen? 

Kom langs bij een rondleiding

Ons team

Op de Joop & Willy Westerweel hebben we een groot en betrokken team van pedagogisch medewerkers, groepsleerkrachten, ondersteunend personeel en vakleerkrachten (bewegingsonderwijs, beeldende vorming en muziek). Te midden van een krappe arbeidsmarkt, prijzen wij ons gelukkig met een volledig team dat zich enthousiast heeft verbonden aan de school. De meeste van onze medewerkers blijven tot hun pensioen, en komen zelfs daarna graag nog even terug. En ook ons team is een afspiegeling van de samenleving; jong-oud, man-vrouw en vanuit diverse achtergronden en windstreken. De kinderen en het team herkennen zichzelf én de ander in elkaar, dat maakt dat we samen een hechte samenleving in het klein zijn.

Benieuwd naar ons team? Kom langs tijdens een rondleiding.

Onze activiteiten

School is de plek waar je opgroeit en je ontwikkelt. Je leert jezelf kennen en de wereld om je heen. We vinden het daarom belangrijk dat we via verschillende binnen- en buitenschoolse activiteiten onze kinderen de mogelijkheid bieden om te ontdekken wat er kan en wat zij allemaal kunnen. 

Samen zijn we in beweging, zowel fysiek als creatief. Dankzij ons team van vakleerkrachten leren de kinderen ontdekken wat hun creatieve en fysieke talenten zijn. Sport, muziek, natuur en creativiteit hebben een vaste plek in ons curriculum. Tijdens de gymlessen worden de kinderen door gymleraren Nick en Frans begeleid bij de ontwikkeling van hun motoriek en beweging. Juf Karin gaat met de kinderen creatief aan de slag tijdens de Beeldende Vorming lessen. En muziekdocent Tommy weet elk kind tot een muzikaal wonder te maken.

Buiten school is er schoolvoetbal, muziek, de Joop Westerweelacademie, en nog veel meer.

En samen draaien we mee in de buurt. We doen mee aan diverse initiatieven in de buurt, en werken samen met partners als Scapino Ballet en Amsterdam Verbindt. Samen leven we op het plein en in de buurt.

Onze samenleving

De Joop & Willy Westerweel is een buurtschool en kinderopvang waar samen leven bijzonder normaal is. School is je eerste kennismaking met de samenleving. Je groeit er op. Je wordt er groot. Je leert er vrienden maken. Je leert er samen leven. Bij ons is iedereen welkom en iedereen gelijk. We zijn een Vreedzame School voor onderwijs en opvang waar we samen onszelf mogen en kunnen zijn. Verschillen, diversiteit en verscheidenheid zijn het uitgangspunt voor ons onderwijs en onze opvang, gericht op een samenleving waarin iedereen erkend wordt en waar mensen vreedzaam met en naast elkaar kunnen leven. 

In een samenleving waar de onderlinge verhoudingen soms verharden, maken wij er ons op de Joop & Willy Westerweel sterk voor dat we voor elkaar zorgen, elkaar en onze achtergronden nog beter leren kennen, met elkaar in gesprek gaan over de wereld, hoe we die beleven en hoe we de toekomst voor ons zien. Iedereen op onze school, van leerling-mediatoren tot de directeur en van eerste tot achtste groeper,  draagt eraan bij dat wij samen de veiligheid en tolerantie op de Joop & Willy Westerweel borgen. Samen creëren we de samenleving, die we deze generatie en hun toekomst gunnen.

Wilt u zelf een keer meemaken hoe we op de Joop & Willy Westerweel samen leven, leren en spelen?

Kom langs bij een rondleiding

"Wie één leven redt, redt de hele wereld."

Onze Joop & Willy

Op de Joop & Willy Westerweel leven we naar de idealen en het gedachtegoed van twee verloren helden. Tijdens de donkerste jaren van onze geschiedenis, bleven zij onwrikbaar staan voor hun idealen, voor hun ideeën over gelijkheid en voor hun medemens. Joop en Willy werden de spil van een verzetsgroep die het leven redde van zo’n 270 kinderen, jongeren en volwassenen. 

In 2024 veranderden we onze naam van de Joop Westerweelschool naar De Joop & Willy Westerweel. Als school waren we dankbaar de naam te mogen dragen van zo’n dappere verzetsheld, maar Joop deed het niet alleen. Joop werd in zijn strijd bijgestaan door zijn geliefde Willy, die in een tijd van gewelddadige ongelijkheid, al net zo krachtig voor gelijkheid ging staan als haar Joop. Omdat de geschiedenis vaker vrouwen vergeet, omdat ook wij altijd alles samen doen en omdat er zonder Willy geen Joop was, hebben wij besloten onze naam te veranderen en ook haar te herinneren en te eren

Op De Joop & Willy Westerweel doen we er alles aan om de waarden en idealen van deze twee helden in leven te houden. Op De Joop & Willy Westerweel bouwen we samen met de kinderen, collega’s, ouders, buurt en andere betrokkenen een samenleving in het klein. Een samenleving waar iedereen gelijk is, waar iedereen deel van uitmaakt en waar we samen leren, leven en spelen. Omdat ook wij, net als Joop en Willy, vinden dat samen leven bijzonder normaal is.

Meer weten over deze bijzondere helden?

Rondleidingen

Het hele jaar door ben je van harte welkom om een kijkje te komen nemen. Op verschillende momenten in het jaar staan er medewerkers en/of ouders klaar om je kennis te laten maken met de kinderen, ouders en het team.

​Voor schooljaar 2023 – 2024 zijn nog de volgende data gepland:

Informatieavonden 19 – 21 uur

Maandag 12 februari
Maandag 13 meiRondleidingen 8.30 uur

Vrijdag 16 februari
Vrijdag 15 maart
Vrijdag 12 april
Vrijdag 17 mei
Vrijdag 21 juni

Wil je hieraan deelnemen, stuur dan een mailtje naar Heleen: h.hop@jwwesterweel.nl 

Vermeld de datum waarop je deel wil nemen, je ontvangt van ons een bevestiging per mail.  

Mochten bovenstaande dagen en tijden niet uitkomen, laat het ons dan ook weten. Dan kijken we naar een ander geschikt moment. 

Vragen?
Neem dan contact op met Heleen:

e: h.hop@jwwesterweel.nl 

t: 020-612 55 39

Aanmelden

Bij ons kunnen ook de allerkleinsten terecht. Op onze voorschool, verzorgd door partner Akros-Impuls, bieden we voor peuters van 2 tot 4 jaar een veilige opstap naar hun start op school. Ze leren het gebouw en de mensen kennen, maar hebben daarin wel hun eigen vleugel en eigen speelplaats, zodat de geborgenheid van de allerkleinsten gegarandeerd blijft.

Met de peuters maken we ook uitstapjes, zoals naar Artis, de kinderboerderij, de speeltuin en natuurlijk jaarlijks een schoolreisje. En ze doen al mee met veel activiteiten van de school, zoals Sinterklaas, Pasen, Iftar, Kerst en het Kinderfeest.

Aanmelden bij de voorschool gaat via AKROS-IMPULS.
Ook bereikbaar via tel. 020 – 261 05 09 op maandag, dinsdag, donderdag van 9.30 tot 12.30 uur.

Rond de derde verjaardag van jouw kind ontvang je van de gemeente Amsterdam het aanmeldingsformulier voor de basisschool en een brochure met uitleg over het toelatingsbeleid. Je kan jouw kind aanmelden door het voorkeursformulier voor de basisschool in te leveren bij de school van jullie eerste voorkeur.

De datum waarop het formulier moet zijn ingeleverd, hangt af van de geboortedatum van jouw kind. De uiterste data zijn voor:

  • Geboortedatum tussen 1 september 2020 en 31 december 2020 > uiterlijk inleveren bij de school 7 maart 2024
  • Geboortedatum tussen 1 januari 2021 en 30 april 2021 > uiterlijk inleveren bij de school 6 juni 2024
  • Geboortedatum tussen 1 mei 2021 en 31 augustus 2021 > uiterlijk inleveren bij de school 7 november 2024

Voor verdere vragen over aanmelden en het toelatingsbeleid kan je ook terecht bij de helpdesk van het BBO (de gezamenlijke schoolbesturen) tel. 020 – 716 3801 of toelatingsbeleid@bboamsterdam.nl Op de website van het BBO vind je ook meer informatie over o.a. de beschikbare capaciteit en de resultaten van de afgelopen plaatsingen. In de folder Naar de basisschool in schooljaar 2024-2025 staat alle informatie met betrekking tot het aanmelden en het toelatingsbeleid.

Download een aanmeldformulier in het geval dat je geen formulier van de gemeente hebt ontvangen.

Op de Joop & Willy Westerweel hebben we groeimogelijkheden, dus jouw kind is heel welkom om bij ons samen te komen leven, leren en spelen.

TSO & BSO

Alle kinderen eten op school met de leerkracht. Tijdens de pauze van 30 minuten zijn er op het plein vrijwilligers van AKROS-IMPULS om het buitenspelen te begeleiden. Dit doen ze samen met leerkrachten.

De BSO zit bij ons in het gebouw. Kinderen kunnen na schooltijd even bijkomen, wat eten en drinken, uitrusten en spelen. Er zijn twee BSO groepen voor kinderen van 4 – 13 jaar.

Aanmelden voor de BSO kan bij AKROS-IMPULS

WesterweelAcademie

Na schooltijd is er een aanbod voor talentontwikkeling. Dit aanbod bestaat voor de groepen 1 t/m 3 uit sport en spel, kunst en natuur. Voor de groepen 4 t/m 8 bestaat het aanbod uit sport en spel, kunst, techniek en natuur, taal en rekenen. Er is steeds een wisselend aanbod. Meer lezen over De WesterweelAcademie

U kunt het aanbod vinden en aanmelden via de website naschoolse activiteiten.

Schoolvoetbal

Al jarenlang spelen we met jongens- en meisjesvoetbalteams tegen andere basisscholen en organiseren we zelf competities. Trainingen en wedstrijden vinden na schooltijd plaats onder begeleiding van onze eigen gymdocenten. Voor begeleiding naar wedstrijden vragen we ouders voor extra ondersteuning. Met het mooie Cruijff court voor de deur is het vanzelfsprekend dat we blijven voetballen! Aanmelden Schoolvoetbal gaat via school.

 

Veelgestelde vragen

Hoeveel kinderen zitten er in een klas?

De groepsgrootte loopt uiteen van 16 tot 24 kinderen. Soms iets meer. We proberen de groepen zo klein mogelijk te houden. 

Wat zijn de schooltijden? Is er een continurooster?

We werken van maandag t/m vrijdag met een continurooster: 8.30 -14.00.
Elke dag gaat de deur om 8.15 uur open.

Is er opvang?

Ja, er is naschoolse opvang in hetzelfde gebouw. Ook is er een breed naschools aanbod waar kinderen zich voor kunnen opgeven.  → lees hier meer.

Welke activiteiten vinden er plaats buiten de school?

Schooltuinen, museumbezoeken, schoolreisjes, educatieve uitstapjes.

→ lees hier meer. 

Is er schoolzwemmen?

Ja, dat kan na schooltijd onder begeleiding van ouders. Kinderen vanaf groep 5 die geen diploma hebben, kunnen zich via de school opgeven.

→ lees hier meer. 

Vreedzaam is dat nodig? En hoe zit het met pesten?

We vinden het fijn en belangrijk om een gemeenschappelijke manier van omgaan met elkaar te hebben. Iedereen is anders en hier zijn we samen.  Het gaat erom hoe ga je met elkaar om, wat doe je als je boos bent? Hoe kan je een conflict oplossen? 

Bij conflicten kunnen leerlingmediatoren worden ingezet. Is het conflict groter dan ondersteunt de leerkracht. Bij pestgedrag vinden er gesprekken plaats met de pester, gepeste en oudes om te komen tot een goede oplossing.

 → lees hier meer. 

Wat is jullie speerpunt?

Momenteel zijn we ons aan het scholen om nog betere instructies te geven. En in de onderbouw is er verdieping voor het werken met het jonge kind door middel van een training.

Waar stromen de kinderen op uit na groep 8?

Het is heel verschillend. Wij volgen de ontwikkeling van de kinderen nauwgezet. Ons advies is niet alleen gebaseerd op de toetsresultaten maar ook op de werkhouding en motivatie.

Wat doen jullie aan creativiteit?

Bij de peuters en kleuters krijgen de kinderen dagelijks de ruimte om creatief bezig te zijn in het atelier, de huishoek en de verkleedhoek. Ook worden er muzieklessen gegeven.

Vanaf groep 3 krijgen de kinderen beeldende vorming van een vakleerkracht. Ook zijn er muzieklessen van een vakleerkracht. Dit schooljaar zijn er ook danslessen gegeven. 

Na schooltijd is er een breed aanbod met o.a. animaties, timmeren, techniek, schilderen.

→ lees hier meer. 

Hoe vaak spelen de kinderen buiten?

De jonge kinderen spelen twee keer per dag een half uur buiten. Vanaf groep 3 is er een korte buitenspeelpauze van 15 minuten en in de middag van een half uur.Adres

Balboaplein 44
1057 VS Amsterdam