Skip to main content

De Stichting de Droom van Joop

Deze stichting is in 2014 opgericht om kinderen naast het reguliere schoolaanbod extra mogelijkheden te bieden voor stimulering en ontwikkeling van hun talenten.

De volgende projecten zijn gerealiseerd of lopen nog:

  • Huiswerkbegeleiding bij de oprichting van de stichting in 2014. Inmiddels is dit opgenomen in het aanbod van de Westerweelacademie, gefinancierd door de overheid.
  • De schoolkrant gemaakt door kinderen onder begeleiding van ouders
  • De nieuwe fietsjes voor de kleuters
  • Het jaarlijkse paasontbijt

Ook willen we de kinderen zo veel mogelijk kunst en cultuur aan te bieden. Dit gebeurt binnen ons onderwijs door de reguliere muzieklessen, het museumbezoek, de lessen beeldende vorming en culturele projecten.

Wat onze nieuwe mooie dromen op het gebied van Kunst & Cultuur zijn:

  • Een ingericht muzieklokaal met veel instrumenten waar kinderen les kunnen krijgen in groepjes, individueel en collectief. Kinderen worden zo blij van muziek maken en we weten allemaal dat het bijdraagt aan hun ontwikkeling.

Buitenspelen doen de kinderen iedere dag. De kleuters spelen twee keer per dag buiten op een binnenplein.

  • We dromen over een groen binnenplein met nieuwe houten speeltoestellen.

Om de leerlingen deze extra’s te kunnen bieden vraagt de stichting om uw steun.

Doneren kan ook door een bedrag over te maken op: St. Droom van Joop, NL24RABO0184121434

Het bestuur bestaat uit: Hans Frazer (voorzitter),  Degi ter Haar (secretaris), Carla Bohnenn, directeur van belastingadvieskantoor Bloem Punt vervult belangeloos de rol van penningmeester.

De Belastingdienst heeft de stichting ANBI status verleend, waardoor giften fiscaal aftrekbaar zijn.

Akte van oprichting
Uittreksel kamer van koophandel
Beleidsplan Droom van Joop

De balans, staat van baten en lasten met toelichting over de afgelopen jaren zijn hier te lezen.
Jaar:
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022 volgt z.s.m.
2023 volgt z.s,m.

n.b. De naam van de Stichting zal t.z.t. aangepast worden naar de Droom van Joop en Willy.

Adres

Balboaplein 44
1057 VS Amsterdam